top of page

Vaganova Bale

 

      Okulumuz da birçok  önemli ve ünlü bale yıldızlarını yetiştiren Rus Bale Eğitim Metodu olan Vaganova Bale Metodunu uygulamaktadır. Profesyonel bale sistemi olan Vaganova Sistemi 4-18 yaş arası her öğrencinin seviye derecesinin belirlenmesi ve belgelendirilmesini sağlayacak biçimde uyarlanmıştır.
      Türkiye'de Vaganova Sistemi ile çalışan tüm okullarda olduğu gibi okulumuzda da her yıl seviye (Grade) sınavları uygulanır.  Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Sofya Ulusal Müzik Akademisi Bale Sanatları Bölümü derece(Grade) başarı belgesini almaya hak kazanır.
Sınavda 5.derece en üst başarı puanını elde edenler Sofya Ulusal Müzik Akademisi Bale Sanatları Bölümü nde giriş sınavına girmeden eğitim görme hakkı kazanırlar.

 

http://www.nma.bg/en

 

bottom of page